O dvanástich zbojníkoch by Viera Štoudková Růžičková

O dvanástich zbojníkoch

By Viera Štoudková Růžičková

  • Publication Date: 2014-08-20
  • Genre: Children & Teens

Book Summary

Kto chce, môže túto rozprávku nielen čítať, ale trochu pri tom aj počítať.
5<12, 12=11+1, 1<5
5<11, 11=10+1, 1<5
5<10, 10=8+2, 2<5
 5<8, 8=5+3, 3<5
 5=5, 5=1+4, 4<5
1<5

Book Related Tags : Read online O dvanástich zbojníkoch by Viera Štoudková Růžičková, O dvanástich zbojníkoch by Viera Štoudková Růžičková PDF ebook , O dvanástich zbojníkoch Viera Štoudková Růžičková epub ebook download , O dvanástich zbojníkoch Viera Štoudková Růžičková audiobook download , O dvanástich zbojníkoch PDF E-BOOK download, O dvanástich zbojníkoch MOBI/AZN eBOOK , O dvanástich zbojníkoch EPUB iPhone, O dvanástich zbojníkoch PDF ereader, Viera Štoudková Růžičková's book review, free ebook download, O dvanástich zbojníkoch book online review, Children & Teens

Comments